Litografie Martina Tejčka

I. Schloss Senftenberg von Morgen
Zámek Senftenberg ráno.jpg
Celkový pohled na Žamberk od východu patří mezi čtyři doposud známé rytiny souboru. Průhled údolím od cesty k Líšnici, přibližně z míst křižovatky silnice I/11, skýtá řadu zajímavých míst: chmelnici v údolí, budovy dvora v zámeckém parku, zámek jako centrum města i panství s mansardovou střechou jihovýchodního křídla nebo vysokou vížkou radnice s lucernou. V předním plánu obraz oživují postavy městských či panských výletníků, ve středním plánu jsou zachyceny výjevy sušení a svážení sen. Martin Tejček tedy předlohu situoval do letního období, do doby sušení a svážení sena nebo otav.
II. Stadt Senftenberg von Abend
Zámek od západu

Zámek od západu

Také pohled na město Žamberk od západu, pořízený z návrší Rozálky, patří mezi známé obrazy souboru. Z města vidíme jeho nejvýchodnější část od kostela sv. Václava, dále zámecký areál a konečně stodoly a chalupy dnešních ulic 28. října a Nádražní. Na obzoru rozeznáváme horské masivy Kralického sněžníku a Suchého vrchu s Bukovou horou. Pečlivého pozorovatele zaujme skupina domů kolem Krahulcovy usedlosti č.p. 75. V těsné blízkosti kostela je dobře vidět kostnice, zřetelně patrný je komplex zámeckých budov s pivovarem, věž vodárny, zámecký dvůr a rozsáhlý zámecký park.
III. Jagd Haus im Adler Thal
Dřevěný lovecký dům
Dřevěný lovecký dům
Dřevěný lovecký dům, zvaný též zámeček, stál v údolí Divoké Orlice nad Kláštercem nad Orlicí nedaleko Pašerácké lávky. Nedlouho po pořízení naší litografie jej nahradil zděný objekt, vystavěný ve stejném stylu. Krytý ochoz pro střelce, který dům obíhal kolem tří stran, byl ve zděné stavbě zredukován jen na krátká boční průčelí. Romantickou podobu dodávala dřevěnému i zděnému domu gotizující okna. Na konci 19, století byl zámeček změněn na myslivnu a po požáru v roce 1936 již nebyl obnoven. Romantické údolí řeky ve skalnatém průlomu hřebene Orlických hor však láká k procházkám dodnes.
IV. Jagdschloss zu Littiz
Litický lovecký zámek
Litický lovecký zámek
V lesnatém údolí Divoké Orlice v Liticích nechal baron John Parish postavit v roce 1820 lovecký zámeček v klasickém stylu se sloupovým portikem ve střední části. Na rozdíl od kláštereckého loveckého domu šlo o opravdový lovecký zámeček. Zámeček byl ve druhé polovině 19. století upraven na myslivnu a v roce 1957 dále zmodernizován. Do zámečku a dolní části údolí umožňoval přístup dřevěný krytý most věšadlové konstrukce. Malebnost scény umocňuje v popředí jezdecká lovecká skupina provázená psy.
V. Der Soldaten Steg im Adler thal
Pašerácká lávka
Pašerácká lávka
Ve skalnatém lesním údolí pod Zemskou bránou lze dodnes přejít řeku přes známou Pašeráckou lávku. Naše rytina zachytila jejího staršího předka - jednoduchou lávku, zřízenou výše proti vodě pro pomežní čili pohraniční stráž, předchůdkyni finanční stráže. Oba tyto vojensky organizované útvary bojovaly s podloudnictvím. Lávku právě přechází ostražitá hlídka pomezní stráže v bílých pěchotních uniformách s vysokými čákami na hlavách a s puškami přes ramena. rybýř s cylindrem na hlavě, čekající nejspíš na pstruha je asi výtvorem kreslířovy fantazie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one