MARIE OTAVOVÁ, JIŘÍ SLAVÍK: OBRAZY Z PANSTVÍ ŽAMBERK – SOUBOR LITOGRAFIÍ MARTINA TEJČKA
Historická ikonografie je jedním z pomocných oborů historie, které se těší všeobecnému zájmu. Žamberecké muzeum ke svému jubileu rozhodlo zveřejnit pozapomenutý soubor klasicistních litografií, vydaných v roce 1822 z podnětu a zřejmě i na náklad nového majitele žambereckého panství Johna Parishe. Soubor zřejmě vznikl jako svého druhu propagační materiál podhorského panství, litografie byly zřejmě věnovány důležitým, především zahraničním návštěvám rodiny majitele a tak dodnes unikaly nejen lokálnímu povědomí. Soubor byl poprvé vystaven v roce 1940 na dnes již pozapomenuté výstavě Ikonografie Žamberska a podruhé až v roce 2006 při oslavách muzejního jubilea. Ve veřejných sbírkách se z celého souboru nacházejí jen jednotlivé listy a proto byla připravena a vydána tato publikace, přibližující veřejnosti tucet vyobrazení Žamberka a jeho okolí. Oproti originálu jsou reprodukce v přibližně polovičním měřítku, tak aby ještě zachytily cenné podrobnosti. Dva obrazy zachycují město Žamberk, čtyři zachycují Litice, tři údolí Divoké Orlice mezi Zemskou branou a Kláštercem, po jednom údolí u Helvíkovic, pohled údolím Orlice k Líšnici a pohled do údolí u Bartošovic.
Martin Tejček (1781−1849) se vyučil malbě na pražské akademiiu Josefa Berglera mladšího a Ludvíka Kohla. Jeho žamberecké práce se vyznačují neobyčejnou jemností a zachycují dnes již zaniklé nebo dalším vývojem proměněné stavby a krajinu. Největší faktografický význam mají především detailní zachycení nádvoří a 1. brány litického hradu. Celý soubor má vysokou výtvarnou hodnotu a žambereckým muzejníkům je nutné za jeho vydání poděkovat.
Městské muzeum Žamberk, 2006.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one